IMA A SZŰZANYÁHOZ A BAJBAJUTOTTAKÉRT

Szerető Szűzanyánk! Mindnyájunk Édesanyja!
Tekints anyai tekinteteddel azokra, akik most szenvednek,
Akik most katasztrófák által elvesztették az otthonukat,
Akik most katasztrófák által elvesztették szeretteiket,
Vidd el imáinkat és könyörgéseinket Szent Fiad elé.


Szent Fiad keresztje lábánál fohászkodunk testvéreinkért,
Enyhítsd szenvedésüket, testi és lelki gyötrelmeiket,

Adj reményt és vigaszt nehéz óráikban, állj mellettük,
Éltesd lelkükben a keresztény reményt, és a bizakodó hitet.
Az Irgalom órájában hallgass meg minket, és segíts rajtuk! Amen.


FOHÁSZ A SZŰZANYÁHOZ A SZÜKSÉGET SZENVEDŐKÉRT

Boldogságos Szűz Mária! Égi Anyánk!
Hozzád fohászkodunk a bajban lévőkért,
A mindennapjaikban szükséget szenvedőkért,
Hallgasd meg kéréseinket és fohászainkat.


Kérünk oltalmazd anyai szereteteddel azokat,
Akik most nehéz órákat élnek meg és adj hitet.
Segítsd a bajban lévő családokat és adj reményt.
Segítsd azokat, akik most földi segítőik és adj erőt.

Hozzád fohászkodunk imáinkban Égi Édesanyánk!
Benned hiszünk, hogy mellettünk vagy a nehézségek között is
Benned remélünk, hogy Édesanyai szereteteddel velünk. Amen


 A REMÉNYSÉG IMÁJA KŐTÁBLÁRA VÉSVE

Uram!
Vezess engem az halálból az életre.
A hazugságból az igazságra!
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre,
A félelemből a bizalomra!

Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre,
A háborúból a békébe!
Engedd, hogy a béke töltse be a szíveket,
A mi világunkat és az egész világmindenséget.
Béke! Béke! Béke! Amen.

Szent Kalkuttai Teréz anya 

Forrás ~ Internet


Aranyosi Ervin ~ Így élhetsz - így élj!

'Segíts jobbá válnom, emberibben élnem,
hogy a holnapomtól legyen mit remélnem!
Összhangba kerüljek drága Földanyánkkal,
csodás Természettel, falunkkal, hazánkkal!'

Segítek hát neked! Már hozzá is fogtam,
mindent jól megmértem, szépen kiszámoltam.

Napkollektorral és kemencével kezdtem,
őseink tudását mind-mind összeszedtem.
Modern tudománnyal frissítettem itt-ott,
és mivelhogy kész lett, megosztom a titkot.

Forrás ~ Internet


Aranyosi Ervin ~ Ne építs templomot!

Isten nem kért házat.
Hát ne építs néki!
Nem költözik abba,
jó neki az égi!

Építs inkább házat
a hajléktalannak,
akikből a Földön,
egyre többen vannak!

Jó lenne az Istent
szeretned, becsülnöd,
s nem kell azért templom
padjába beülnöd!

Ott van világodban,
ha kell, ott él benned,
ott lakik szívedben,
ezt kell észrevenned!

És mert kegyes az Úr,
hát légy te is azzá!

Forrás ~ InternetSzentmihályi Szabó Péter ~ Köszönöm

Köszönöm, Uram, ezt a halk zenét,
az éjszakai friss levegőt, a csendet,
köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
Tanú lehettem a végtelen egyetlen röpke pillanatában:
kipillanthattam a gyorsvonat ablakain.

Köszönöm, hogy éltem.
A füveket, madarakat,
a folyókat, tengereket,
testvér-embereket és testvér-könyveket,
a templomokat és menedékhelyeket.


Köszönöm a Helyet és az Időt.
Köszönöm, hogy engedtél vétkezni ellened,
próbaidőre bocsátottál, s látod,
a nevedben énekelek.


Forrás ~ Internet


CSAK ÁLLJ MELLÉM!

Valaki ballag a szélben,
lehunyt szemmel jár.
valaki, attól félek, elveszett elveszett.

Valaki hallgat az éjben,
a szavak is elhagyták
Temeti holnapját, de én ott leszek
ott veled.

Földre szálló angyalod,
ki új csodákkal tér hozzád,
láthatod, én nem vagyok.

De lángot én is gyújthatok,
hogy bánatodnak égboltján,
felragyogjon csillagod.
csak állj mellém!
Csak állj mellém!

Gyere, és engedd hát,
hogy ölelésem adjam rád!
csak állj mellém!
csak állj mellém!

Valaki reszket a testben,
valaki más lenne már,
De te vagy az egyetlen, aki pont ilyen
higgy nekem!

Valaki szunnyad benned,
akiből nincs más,
aki a hétmilliárdból csak te vagy,
csak te vagy!

Földre szálló angyalod...

Egy ajtó, ha zárul,
máshol száz új tárul még,
kelj fel, és állj elém!

Sorsunk fordul,
ha újból kézen fogjuk még,
indulj, és lépj felém!

Földre szálló angyalod,
ki új csodákkal tér hozzád,
láthatod, én nem vagyok.
lángot én is gyújthatok,
hogy bánatodnak égboltján,
felragyogjon csillagod.
Most jöjj, most lépj
most szállj, most élj
itt a perc, hogy...

Itt a perc, hogy mellém állj!
most jöjj!
Itt a perc, hogy...
hogy mellém állj!
Most jöjj! most lépj!
itt a perc, hogy mellém állj!

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=e1AGWA0h9jU

Forrás ~ Internet
 
 
FERENC PÁPA IMÁJA A FÖLDÉRT ~ IMÁDSÁG A FÖLDÜNKÉRT

Magasságbeli Úr,
aki jelen vagy a világmindenségben
és a legkisebb teremtményedben,
Aki körülveszed gyengédségeddel
mindazt, ami létezik,
öntsd belénk szereteted erejét,
hogy gondjainkba vegyük
az életet és a szépséget.

Tölts el békéddel,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
anélkül, hogy ártanánk bárkinek is.
Szegények Atyja,
segíts minket megmenteni az elhagyottakat
és az elfeledetteket itt a földön,
akik oly értékesek a szemeidnek.

Gyógyítsd életünket,
hogy védelmezzük ezt a földet,
és ne raboljuk ki,
hogy szépséget vessünk,
ne pedig nyugtalanságot és rombolást.
Érintsd meg azok szívét,
akik csak előnyöket keresnek,
a szegények és a föld kárára.

Taníts, hogy felfedezzük minden dolog értékét
és csodálkozással tudjuk
felismerni, hogy
mélységesen egyek vagyunk
minden teremtményeddel
a végtelen világosság felé vezető utunkon.

Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy,
tarts meg minket kérünk mindennap,
támogass bennünket harcainkban
az igazságosságért, szeretetért és békéért. Amen.

Forrás ~ MK
 
 
 BÉKE FEJEDELME

Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
fiad szent Szívénél közbenjárónk légy te!
Békét adja szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Liliom virágszál te vagy oh Mária,
eszközölj fiadnál békét a számunkra!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,
könyörgésünket, ó Mária, ne vesd meg!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Derítsd fel hazánkra a békesség napját,
adjál világbékét Mária, Szűzanyánk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Forrás ~ Internet
·
 
FERENC PÁPA IMÁJA A FÖLDÉRT ~ EGYÜTT A TEREMTETT VILÁGGAL

Téged dicsérünk, Atyánk, minden teremtménnyel együtt,
akik hatalmas kezedből kerültek ki.
A tieid ők, telve a jelenléteddel és
gyengédségeddel.
Áldott légy!

Isten Fia, Jézus,
Te teremtettél minden dolgot.
Testet öltöttél Mária anyai ölében
És ennek a földnek része lettél,
Emberi szemekkel szemlélve ezt a világot.
Ma is benne élsz minden teremtményedben
A föltámadott dicsőségével.
Áldott légy!

Szentlélek, aki a világosságoddal
az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
a teremtés vajúdó hangjával kísérve őket,
hiszen te a szívünkben élsz,
a jóra ösztönözve bennünket.
Áldott légy!

Úristen, Egy és Hármas,
Végtelen szeretet csodálatos közössége,
taníts bennünket téged szemlélni
a világmindenség szépségében,
ahol minden rólad beszél.

Ébreszd fel dicséretünket és hálánkat
minden egyes teremtményedért.
Adj kegyelmet, megérezni, hogy bensőleg egyek
vagyunk mindazzal, ami létezik.

Szeretet Istene, mutasd meg a helyünket
ebben a világban
mint szereteted eszközeit
e föld minden lénye iránt,
hiszen Te egyetlenegyről sem feledkezel meg.

Világítsd meg a pénz és a hatalom urait,
hogy ne essenek a részvétlenség bűnébe,
szeressék a köz javát, karolják fel a betegeket
és gondozzák ezt a világot, ahol lakunk.

A szegények és a föld együtt kiáltják:
Urunk, vonj magadhoz hatalmaddal és világosságoddal,
hogy védelmezzünk minden életet,
hogy egy jobb jövőt készítsünk,
azért, hogy jöjjön el a te Országod,
az igazságosság, a béke és a szépség Országa!
Áldott légy! Amen.

Forrás ~ MK
 
 
BÉKE IMA

Uram, tégy engem békéd eszközévé:
Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek
hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van,
hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik
hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe,
hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát
hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik
hogy örömet fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre.

Isteni Mester! Add, hogy másokat vigasztaljak és ne csak magam
számára keressek vigasztalást, hogy másokat megértsek és ne csak magam 
 számára keressek megértést, hogy több szeretetet adjak másoknak,
 mintamennyit magam számára várok.

Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán,
amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra,
amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot,
és amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre! Amen.

Assisi Szent Ferenc

Forrás ~ Internet